top of page
TUYỂN DỤNG
Cùng Mandu xây dựng nền tảng đích thực
cho người bán hàng online
Chuyên viên
Nhân sự tổng hợp

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thu nhập: Upto 12 triệu

 
 
Nhân viên Sale - Sỉ

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thu nhập: Upto 15 triệu

 
Tiktok content creator

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thu nhập: Upto 17 triệu

 
Thực tập sinh
Nhân sự

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thu nhập: Upto  4 triệu

 
 
Nhân viên bán hàng - Kênh lẻ

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thu nhập: Upto 15 triệu

 
Purchasing & Import

Place:  15 Le Van Thiem St. - Thanh Xuan - Hanoi

Salary: Upto 15 Million VND

Nhân viên Kỹ thuật

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thu nhập: 07 - 10 triệu

 
Content Marketing

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thu nhập: Upto 17 triệu

 
bottom of page