top of page
TUYỂN DỤNG
Cùng Mandu xây dựng nền tảng đích thực
cho người bán hàng online
Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp
Địa chỉ: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Intern Digital Marketing
Địa chỉ: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
Hỗ trợ: 2M/tháng
bottom of page