top of page
TUYỂN DỤNG
Cùng Mandu xây dựng nền tảng đích thực
cho người bán hàng online

Kế toán trưởng

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân,

Hà Nội

Thu nhập: Thỏa thuận

Fresher Digital Marketing

(Không yêu cầu kinh nghiệm)

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân,

Hà Nội

Thu nhập: Upto 7M NET

Trưởng nhóm Marketing mảng Tiktok

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân,

Hà Nội

Thu nhập: 15 - 20M NET + hoa hồng (thỏa thuận theo năng lực)

Chuyên viên vận hành Tiktok shop

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân,

Hà Nội

Thu nhập: 8 -15M NET + hoa hồng (lên đến 15-25M/tháng)

Tiktok Content Creator

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân,

Hà Nội

Thu nhập: 8 -15M NET (thỏa thuận theo năng lực)

Nhân viên Kho Full-time

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân,

Hà Nội

Thu nhập: Upto 7M NET

Nhân viên Kho Part-time

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân,

Hà Nội

Thu nhập: 22.000 VNĐ/giờ

Intern Content Marketing

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân,

Hà Nội

Hỗ trợ: 2.000.000 VNĐ/tháng

bottom of page