TUYỂN DỤNG
Cùng mandu xây dựng nền tảng đích thực cho người bán hàng online
Media & Design Executive

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thu nhập: 10 - 18 triệu

Retail Sales Leader

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thu nhập: 15 - 20 triệu

Head of Sales & Marketing

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thu nhập: 20 - 30 triệu

Nhân viên Sale Online
(trực page)

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thu nhập: 06 - 08 triệu

HR Leader

Địa điểm: 15 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Thu nhập: 15 - 20 triệu